Yurt İçi Franchise Başvuru Formu

Yurt İçi Franchise Başvuru Formu

Bella Maison, 2016 yılından bu yana; Yatak Odası, Sofra, Banyo, Dekorasyon, Bebek ve Kozmetik kategorilerinden binlerce ürünle evleri ve dünyayı güzelleştirmeye devam ediyor.Bella Maison olarak tasarımlarımızı, evlerdeki yaşamı keyifli hale getirmek adına, dekorasyon trendlerine göre şekillendiriyoruz. İhtiyaç duyulan her ayrıntıyı, güçlü ve yenilikçi tasarım ekibimizle hazırlayarak müşterilerimize sunuyoruz.Aşağıdaki Yurt İçi Franchise Başvuru Formunu doldurarak talebinizi bize iletebilirsiniz.En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.

Mesajınız
Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metnini okudum onaylıyorum.
FORMU GÖNDER

Mesajınız gönderildi

Mesajınız gönderildi ve müşteri hizmetlerimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Anasayfa

TAN INVEST DIŞ TİCARET ANONİM

ŞİRKETİ FRANCHISE ADAYI AYDINLATMA METNİ

Tan Invest Dış Ticaret Anonim Şirketi ("Bella Maison" veya "Şirket") olarak; potansiyel Franchisee (franchise alan) adaylarının kişisel verilerinin gizliliğini

korumak ve güvenliği sağlamak en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun” veya "KVKK")

10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla

kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. Kişisel veri,

kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına

gelmektedir. Bella Maison tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların

işlenme amaçları, aktarılan yerleri, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz

konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.

Bella Maison bu Aydınlatma Metni hükümlerini

dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve

değiştirebilir. Bella Maison’un

yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli

olacaktır.

Kişisel Veri Kategorileri


Şirket ile aranızdaki iş ilişkisine bağlı olarak işlenen kişisel

verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek

olmakla birlikte, Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü

kişilerden elde edilen kişisel verileriniz aşağıda kategorilendirilmiştir:

Kişisel Veri Kategorileri


Topladığımız Kişisel Veriler


Kimlik Verileri

Ad Soyad


İletişim Verileri


E-Posta Adresi, Telefon Numarası ve Adres


Diğer Veriler


İmza Verisi, Açıklama kısmında belirtilecek kişisel veriler


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL

İLKELER, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI ve AMAÇLARI


Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler

uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel,

belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve

ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan

süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel

verilerinizi Franchise başvurularının doğru şekilde değerlendirilebilmesi,

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet

Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi

Verilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Şirket politikalarına ve mevzuata

uygun şekilde yürütülmesi, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine

getirilebilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

VE HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel

verileriniz, Şirket tarafından;


gibi

kanallarla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5.

ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu

Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve

aktarılabilmektedir.

İşbu

Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz bir sözleşmenin kurulması veya

ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri

için gerekli olması hukuki sebepleri dayanak alınarak işlenmektedir.


KİŞİSEL

VERİLERİN AKTARILMASI, AKTARIM AMAÇLARI ve SÜRELER


İşbu

Aydınlatma Metni’nde yer kişisel verileriniz şirket dışına hiçbir şekilde

aktarılmıyor olup kişisel verileriniz tarafımıza ulaşmasından itibaren 2 yıl

süreyle saklanmaktadır.


KİŞİSEL

VERİ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi

kapsamında, kişisel

verilerinizle ilgili taleplerinizi www.bellamaison.com adresinde yer alan KVK Başvuru Formu [MİŞ1] aşağıda

belirtilen yöntemlerden birini tercih ederek iletebilirsiniz;

Güvenli elektronik imza, mobil imza

veya sistemlerimizde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak

suretiyle kvkk@bellamaison.com. e-posta

adresine iletebilirsiniz.


VERİ SORUMLUSU ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: Tan Invest Dış

Ticaret Anonim Şirketi


Adres: Esentepe

Mahallesi Ecza Sokak Safter İş Merkezi No:6/1 D:2 34394 Şişli/İstanbul


Mersis No: 0818035735400015 | Vergi Dairesi/No: Zincirlikuyu

Vergi Dairesi/8180357354


Telefon: 0850 811 12 43 | E-posta: kvkk@bellamaison.com | PTT KEP: taninvest@hs03.kep.tr