Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurun - 24 saat içinde sorunuza cevap vermeyi hedefliyoruz.

* Zorunlu Alanlar
Dosya Ekle Eklediğim dosya/fotoğrafın tüm sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu kabul ve taahhüt ederim.
Gönder İletişim Formu Aydınlatma Metnini incelemek için tıklayınız.

Mesajınız gönderildi

Mesajınız gönderildi ve müşteri hizmetlerimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Anasayfa

Müşteri Hizmetleri

Her türlü soru, şikayet ve önerileriniz için hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri arasında çağrı merkezimiz üzerinden, Whatsapp destek hattımızdan veya e-mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.


0(850) 811 12 43
(+90) 531 261 38 55
info@bellamaison.com

İade Adresi

İkitelli OSB Mahallesi TEM34 Sokak Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi İkitelli Depo Binası No:27/9-12 Başakşehir/İstanbul

Genel Merkez

Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İş Merkezi No:6/1 D:2 34394 Şişli/İstanbul

Firma Fatura Bilgileri

Tan Invest Dış Ticaret Anonim Şirketi

Unvan: Tan Invest Dış Tic.Aş

Vergi Dairesi: Zincirlikuyu

Vergi Kimlik No: 818 035 7354

FİRMAMIZ E FATURA MÜKELLEFİDİR.

Telefon: 0212 485 30 35

Mail: muhasebe@bellamaison.com

E-ticaret Formlarında Kullanılacak Mail: eticaret@bellamaison.com

Web Adresi: www.bellamaison.com

Kep Adresi: taninvest@hs03@kep.tr

Ticaret Sicil No: 54064-5

Mersis No: 0818035735400015

İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ


A.       Veri Sorumlusu


İş bu Aydınlatma Metni, Tan Invest Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Bella Maison”)’ ile internet sitesi üzerinden iletişim

formu vasıtasıyla veya şirkete ait sosyal medya hesapları üzerinden,  iletişime geçen Kişisel Veri Sahipleri’nden

ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin

olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca

veri sorumlusu olan Bella Maison tarafından kişisel verilerinizin toplanma

şekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri,

kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak

haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak

amacıyla hazırlanmıştır.

B.     İşlenen

Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları


Şirket

ile aranızdaki iş ilişkisine bağlı olarak işlenen kişisel verilerinizin

çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla

birlikte, Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü kişilerden

elde edilen kişisel verileriniz aşağıda kategorilendirilmiştir:

Kimlik

Verileri (Ad-Soyad), İletişim Verileri (Adres, Cep ve ev

telefonu, E-posta adresi), İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, Çerez

Bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri vb.) ve Diğer Bilgiler

(Konu Başlığı ve Mesajınız kısmında belirtilen bilgiler)

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları


Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne

konu kişisel verilerinizi; Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Faaliyetlerin

mevzuata uygun yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, mal/hizmet satış

süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme

süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin

yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Mal/hizmet

üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

C.     Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri


Kişisel verileriniz KVKK m.

4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri

amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya

işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, Şirket

tarafından, dijital yollarla, İnternet sitesi ve/veya sosyal medya platformlarında yer alan formların

doldurulması, Şirket ve/veya şirket adına şubeler nezdinde yürütülen

faaliyetler, müşteri ilişkileri birimi tarafından çağrı merkezi ve web sitesine

gelen telefon, dilekçe, eposta veya resmi kurumlardan ulaştırılan resmi talep

yazıları gibi kanallarla, KVKK

tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6.

maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma

Metni’ nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve

aktarılabilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz hukuki

yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati,  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla

doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel

verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki sebeplerine dayanak alınarak

işlenmektedir.

D.     Kişisel

Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları


Şirket,

işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi;


Kanuni

ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şikâyet yönetimi işlemlerinin

mevzuata uygun yürütülmesi, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, reklam kampanya

promosyon süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi

verilmesi, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün veya Hizmetlerin Daha

Cazip Hale Getirilmesi, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Kitleye

Ulaşılabilmesi,  Hukuki, Finansal ve

Muhasebe süreçlerinin yönetimi amaçlarıyla; Yetkili kişi ve resmî kurumlara,

ilgili iş ortaklarımıza, danışmanlarımıza, Mali ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Alınan şirket veya kişilere aktarılabilmektedir.

E.     Kişisel

Verilerinizin Güvenliği


Kişisel verilerinizi korumak için Şirket, ilgili gizlilik

ve veri güvenliği yasaları ye yönetmelikleri ile tutarlı olan uygun tedbirleri

almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin

içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya

verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal

tedbirleri uygulamaktadır.


F.     

Kişisel Veri Sahibinin Hak ve

Yükümlülükleri


Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca;


Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel

verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin

işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri

bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların

düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun

hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren

sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok

edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış

işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran

otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun

ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak

işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu bildiririz

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamında, kişisel

verilerinizle ilgili taleplerinizi www.bellamaison.com adresinde yer alan KVK Başvuru Formu [MİŞ1] ile aşağıda belirtilen yöntemlerden birini tercih ederek

iletebilirsiniz;


Güvenli elektronik imza, mobil imza

veya sistemlerimizde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak

suretiyle kvkk@bellamaison.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

 


ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: Tan Invest Dış Ticaret Anonim

Şirketi


Adres: Esentepe Mahallesi Ecza Sokak,

Safter İş Merkezi No:6/1 D:2 34394 Şişli/ İstanbul | Mersis No:

0818035735400015 Vergi Dairesi/No: Zincirlikuyu Vergi Dairesi/8180357354

| Web Site: www.bellamaison.com  Telefon: 0850 811 12 43 | E-posta: kvkk@bellamaison.com |


PTT KEP: taninvest@hs03.kep.tr


 [MİŞ1]Lütfen buraya link/köprü ekleyin. Link verildiği zaman KVK Başvuru

formu açılacaktır.