Kullanım Koşulları ve Gizlilik Bildirimi

KULLANIM SÖZLEŞMESİ


Tan Invest Dış Ticaret A.Ş.’ye (“Bella Maison” ve/veya “Şirket”) ait www.bellamison.com (“Site”) web sitesinin kullanılmadan önce “Site Kullanım Sözleşmesi”nin dikkatlice okunması gerekmektedir. Tan Invest Dış Ticaret A.Ş. aşağıdaki maddeleri önceden bilgi vermeksizin değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar.

Site içinde yer alan tüm yazı ve görsel malzemelerin hakları Tan Invest Dış Ticaret A.Ş.’ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz olarak kullanılamaz ve kopyalanamaz.

A. KAPSAM (SİTE KULLANIM ŞARTLARI)

Site’yi kullanan ve/veya alışveriş yapan kullanıcılar/müşteriler, aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar www.bellamiason.com adresindeki Tan Invest Dış Ticaret A.Ş. firmasının ürünüdür ve ancak Bella Maison tarafından işletilebilir. Kullanıcı, sitede sunulan tüm hizmetlerde aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

B. BAĞLANTILI SAYFALAR İÇİN SORUMLULUKLAR

Bu site Bella Maison’a ait olmayan, kendi sahipleri bulunan ve yine bunlarca işletilen sitelere bağlantılar içerebilmektedir. Bu bağlantılı sayfalarda bulunan bilgi, ürün ve hizmetler Bella Maison tarafınca düzenli olarak incelenmediğinden Şirketin bu bağlantılı sayfalardaki bilgilerin, ürün ve hizmetlerin doğruluğu ve kalitesi konusunda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle ilgili bağlantılı sayfaların içeriğini görmekte kullanıcıların kendi sorumlulukları bulunmaktadır.

C. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Site’de mevcut bulunan bilgiler, görseller ve içerikler, Tan Invest Dış Ticaret A.Ş.’nin daha önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, kullandırılamaz, değiştirilemez ve ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Tüm Site içeriği (metin, veri, grafik, görüntü, logolar, düğme simgeleri, veri tabanı, tasarım, yazılım ve sair diğer web site içeriğine ilişkin unsurlar) Tan Invest Dış Ticaret A.Ş.’nin fikri ve sınai mülkiyetindedir. Site’de yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır.

Tan Invest Dış Ticaret A.Ş.’nin web sitesinde yer alan içeriğe, tasarıma ve yazılıma ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma arz vb.) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelmekte ve 6769 sayılı Sınai ve Mülkiyet Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

D. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ, SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE TEKZİP

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

Bella Maison, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Bu nedenle değişiklikleri takip etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Bella Maison bu site içeriğinin doğruluğu için elinden gelen tüm gayreti göstermesine karşın, sitede zaman zaman kimi yanlışlıklar, güncelliğini yitirmiş bilgiler ya da yazım hataları olabileceğini belirtir. Bunun yanı sıra Bella Maison, site içerisinde istediği zaman ve istediği sebeple değişiklikler ya da düzeltmeler yapma hakkını saklı tutar. Bella Maison sitedeki yazım yanlışlarından ve fiyat hatalarından sorumlu değildir.

Bu sitedeki tüm bilgiler, ürünler ve hizmetler tüketici hizmetleri kapsamında verilenler dışında herhangi bir garanti verilmeksizin "olduğu gibi" sunulmaktadır. Bella Maison bu Site’nin kullanılmasından kaynaklanacak ya da kullanılması ile bağlantılı hiçbir dolaylı veya tesadüfi zarardan sorumlu değildir.

E. KAMPANYALAR

Tüm kampanyalar belirtilen şartlarda geçerli olup önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. Tüm kampanyalar stok imkanları ile sınırlıdır.

F. TEBLİGAT

Kullanıcının üye olması halinde ve/veya üye olmaksızın sipariş verdiği durumlarda işbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Şirket’in bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

G. GEÇERLİ HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bella Maison Türkiye'de faaliyet gösteren bir firmadır. Herhangi bir ihtilaf olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacak olup İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili sayılacaktır.

H. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

İ. FESİH (ÜYELİKTEN ÇIKARMA) VE TAZMİNAT

Tan Invest Dış Ticaret A.Ş. işbu sayfa ile ilan edilen Kullanım Şartları’nın ihlalinin tespiti halinde yahut bu ihlaller ile ilgili bir şikayet alınması halinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kullanıcıların Web Sitesi’ni herhangi bir biçimde kullanımını engelleyebilir veya üye olması durumunda üyelikten çıkarabilir. Bu halde doğabilecek tüm sorumluluk ile, 3. kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından Tan Invest Dış Ticaret A.Ş’ye karşı öne sürülebilecek tüm iddia, talep ve/veya ödemeler içinTAn Invest Dış Ticaret A.Ş.’nin kullanıcılara ferileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır.

Tan Invest Dış Ticaret A.Ş. kendisi tarafından sonlandırılan Kullanıcı hesabına ait her türlü bilgiyi silip silmeme konusunda serbesttir. Kullanıcı silinen ya da muhafaza edilen kayıtlar ile ilgili herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunamaz. Kullanıcı, sona ermeye ilişkin olarak herhangi bir zarar – ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını bu haklarından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

J. ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şirket Unvanı: Tan Invest Dış Ticaret Anonim Şirketi

Mersis No: 0818035735400015 Adres: Esentepe Mahallesi Ecza Sokak, Safter İş Merkezi No:6/1 D:2 34394, Şişli/İstanbul |Vergi Dairesi/No: Zincirlikuyu Vergi Dairesi/8180357354 | Web Site: www.bellamaison.com | Telefon: 0850 811 12 43 | E-posta: info@bellamaison.com | PTT KEP: taninvest@hs03.kep.tr