Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön bilgilendirme Formu

Mesafeli Satış Sözleşmesi


MADDE 1 Satıcı Bilgileri


Ünvanı: TAN INVEST DIŞ TİC.AŞ (Bundan böyle “Bella Maison” veya “SATICI”

olarak anılacaktır) Adresi: Esentepe Mah. Ecza sok. Safter İş Merkezi No:6/1-2

34294 ŞİŞLİ / İstanbul Telefon: 0850 811 12 43 / Whatsapp Destek +90 531 261 38

55 E-posta adresi: info@bellamaison.com Ürün iade adresi: Ziya Gökalp Mahallesi

Atatürk Bulvarı No:104 Kat -3, No:9 İkitelli OSB Başakşehir/İstanbul


MADDE 1 Alıcı Bilgileri

Adı Soyadı:

Adresi:

Telefon:

Email:


MADDE 2 - KONU


2.1- İş bu sözleşmenin konusu, ALICI’ nin

Satıcıya ait www.bellamaison.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş

verdiği, sözleşmede ve/veya web adresinde bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine

sözleşmede ve/veya web adresinde satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve

teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli

Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince

tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


2.2- ALICI, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri,

satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile

ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön

bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş

verdiğini, kendisine bildirilen şartları, sipariş, iade, cayma mesafeli satış

sözleşme ve bildirimlerini tam olarak okuyarak kabul hususunda onay verdiğini

kabul ve beyan eder. www.bellamaison.com sitesinde yer alan bilgilendirme,

ALICI tarafından onay verilen taraflar arasındaki sözleşmeler, irsaliye, kargo

teslim fişleri ve sözleşmeye konu ürün faturaları iş bu sözleşmenin ayrılmaz

ekleri olarak kabul edilmiştir.


2.3- İş bu sözleşme SATICI’

ya açıkça sipariş edilen ürünler hariç sürekli, dönemsel yada periyodik olarak

ürün teslimi yükümlülüğü yüklememektedir. Web adresinde satışı yapılan ürünler

tüm ALICIlara arz edilmiş olup herhangi birine ayrıcalık tanınmamıştır.


2.4- İş bu sözleşme konusu Ürün Özel Nitelikleri Mal/Ürün

veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme

Şekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

MADDE 3 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE

TESLİM ŞEKLİ


Mal/hizmet, ALICI’ nin sipariş formunda,

eğer sipariş formunda adres belirtilmemiş ise üye olurken belirtmiş olduğu

adresinde, kendisine yada kendisi ile birlikte ikamet eden kişilere yada ürünün

sipariş aşamasında ayrıca ismini belirtmiş kişiye teslim edilecektir.


MADDE 4 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI


4.1- Teslimat/nakliye giderlerinin tamamı

ALICI’ ya aittir. Satıcı, açık bir şekilde web sitesinde, ilan ettiği rakamın

üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını

yada kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse ancak bu

durumda teslimat masrafı satıcıya aittir.


Teslimat; ürün stokunun müsait olması ve mal bedelinin

satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır.


4.2- Ödeme aksi belirtilmemiş ise siparişin

tamamlanmasının gerekli ön şartı olup, Satıcı, mal/hizmeti, ALICI tarafından

verilen siparişin bedelinin ödenmesinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim

eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını

saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez, Satıcı hesabına

geçmez veya banka kayıtlarında iptal edilir yada banka yada 3. Kişiler yada

ALICI tarafından ödeme iptal edilir ise, satıcı, tüm yasal hakları saklı kalmak

üzere mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


MADDE 5 – ALICI VE SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ


ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim

almadan önce, kendisine teslimi anında muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı

yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayarak

iade edecektir. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu, ürün yada

ambalajının hatasız olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin

özenle korunması borcu, ALICI’ ye aittir.


Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır.

Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra ALICI’ ye ait banka

kartı veya kredi kartının ALICI’ nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde

yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile

ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi

halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün

içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’

ya aittir. ALICI, İnternet Sitesinde belirtiği şekilde sözleşme konusu ürünün

temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatı

ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını, teslimatın

gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve

iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve

elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.


SATICI, İnternet Sitesi’nin

veya mobil uygulamanın ve diğer veriler ile programların kullanılması

sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen,

doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.


SATICI, sözleşmenin ihlali,

haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması,

hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi,

bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim

hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi

veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


SATICI, İnternet Sitesi

ve/veya Mobil Uygulama’da mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile

İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara

gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını

saklı tutar. Değişiklikler İnternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulama’da yayın

tarihinde yürürlüğe girer. Şirket, ALICI’ya İnternet Sitesi’ne ve/veya Mobil

Uygulama’ya her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye

etmektedir. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de

geçerlidir.


İnternet Sitesi ve Mobil

Uygulama SATICI’nın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı

veya referans içerebilir. SATICI, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri

diğer bağlantılardan sorumlu değildir.


SATICI, İnternet Sitesi ve

Mobil Uygulama’nın genel görünüm ve tasarımı ile İnternet Sitesi ile Mobil

Uygulama’daki tüm bilgi, resim, her türlü marka, İnternet Sitesi alan adı,

logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir

şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış

sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve

bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir

ve Materyaller yasal koruma altındadır.


İnternet Sitesi ve/veya

Mobil Uygulama’da bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak

gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez,

kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz,

başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya

dağıtılamaz. İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’nın bütünü veya bir kısmı

başka bir internet sitesi veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz.

Aksine herhangi bir durumun tespiti halinde, SATICI’nın hukuki ve cezai

sorumluluğa ilişkin ve burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.


ALICI’nın kişisel

bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi

halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara

açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.


Sözleşme konusu mal/hizmet,

ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek

kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını

düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ ya bildirir. Ödenen bedel

ve varsa belgeler iade edilir.


Ürünlerin ALICI hatası,

kastı yada ihmali ile yada SATICI’ ya izafe edilmeyecek nedenler ile zarar

görmesi halinde satıcı ürünü iade almak yada değiştirmek zorunda değildir. Herhangi bir nedenle mal bedelinin iadesinin

gerekmesi durumunda ödenecek bedel fatura bedelini geçemez. İndirim, promosyon,

kampanya dönemlerindeki, fiyat değişiklikleri ve indirimler tamamı ile SATICI

yetkisinde olup, alınmış ürünlerin fiyatlarının takip eden herhangi bir tarihte

indirilmesi, düşürülmesi, herhangi bir promosyon, kampanya, indirim, iskonto

yapılması yada tanıtım ve benzeri sebepler ile hediye, bila bedel ürün

verilmesi yada sair 3. Kişilere ekstra avantajlar sağlanması ürün iade sebebi

olarak kabul edilemez, ALICI, ürünü aldığı tarihte geçerli olarak ilan

edilmemiş, uygulanmayan herhangi bir haktan daha sonraki tarihte faydalanamaz.


Sözleşme konusu ürün,

sipariş tarihinden itibaren 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün

için ALICInın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesi’nde ön

bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa

SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir.


Sözleşme konusu ürün(ler),

ALICIdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek

kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ve bundan kaynaklanabilecek

zararlardan SATICI sorumlu tutulamaz.


Ürünün(lerin) ALICIya

gönderimi aşamasında sevkiyat işleminden sorumlu kargo firmasının hata ve

ihmallerinden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek zararlardan ve/veya bunların

ALICIya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.


SATICI, sözleşme konusu

ürünün(lerin) sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa

garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.


SATICI, sipariş konusu ürün

veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu

yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa

yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir ve stoklarında bulunması

halinde ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

Ürünün(lerin) tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının, banka kartının,

debit kartının ve İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da sunulan diğer ödeme

sistemlerinin ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz

kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka

veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI’nın

kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3(üç) gün içinde

SATICI'ya iade etmesi zorunludur. Aksi halde ALICI kendisine de her türlü yasal

işlemin yapılacağını kabul ve taahhüt eder.


ALICI tarafından satın

alınmış ürün ya da hizmetin SATICI’nın hizmet aldığı tedarikçi firma

stoklarında olmaması ve eşit kalitede ve fiyatta muadil ürünün de bulunmaması

halinde, SATICI’nın ALICI’nın ödemiş olduğu bedeli iade etme hakkı saklıdır.


ALICI’nın kredi kartı ile

yaptığı ödemelerde ise, ürün(ler) tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal

edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu

tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem

süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olasıgecikmeler için SATICInın herhangi bir

şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını veSATICI tarafından kredi

kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına

yansıtılmasınınortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini peşinen kabul

etmektedir.


SATICI, İnternet Sitesi

üzerinden ALICI ihtiyacını aşan alımları iptal etme hakkını saklı tutar.

ALICI’nın ihtiyacını aşan, toptan nitelikteki alımlarda satın alınanların 3

(üç) adet ürünü aşması halinde SATICI, siparişi tamamen iptal etme ya da

perakende alım sınırında kalan yalnızca 3 (üç) adet ürün gönderimini sağlama

hakkını saklı tutar.


ALICI’nın kredi kartı ile

yapmış olduğu alışverişlerde ilgili tutara ilişkin işlemin 3 (üç) hatalı şifre

girişi nedeniyle gerçekleştirilememesi halinde SATICI, ALICI’dan kimlik ve

kredi kartı bilgilerini teyit edecek görsel araçlar da dahil olmak üzere her

türlü bilgi ve belgeyi talep etmek hakkına sahiptir. İşbu bilgi ve belgelerin

ALICI tarafından temin edilmemesi, eksik temin edilmesi veya temin edilen bilgi

ve belgeler ile sipariş bilgilerinin uyuşmaması halinde SATICI, ilgili siparişi

derhal ve hiçbir sorumluluk ve tazminat bedeli altında kalmaksızın iptal etme

hakkına sahiptir.


Ürün fiyatlarının açık bir

hata olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede piyasa fiyatının

çok altında yazılması durumunda, işbu hatalı fiyata göre verilen tüm

siparişlerin SATICI tarafından iptal edilme hakkı vardır. ALICI böylesi bir durumda

açık bir hata olması nedeniyle hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve

beyan eder.


ALICI, SATICININ Yönetmelik hükümlerine göre

taksitlendirme yapamayacağı durumları kabul eder.


MADDE 7 - SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ


Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı,

marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.bellamaison.com adlı

web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu

sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.


MADDE 8 - MAL/HİZMETİN FİYATI


8.1- Mal/hizmetin peşin fiyatı ürünün web

sitesindeki tanıtımında verilen vadeli ve peşin fiyatları olup, bu bedellere

ayrıca KDV dahildir. Ancak nakliye ücreti eklenecektir. Ödeme Kredi kartı,

Banka Kartı ile yada havale/EFT ile yapılacaktır.


8.2- ALICININ ödemede temerrüde düşmesi halinde ilgili

Kanun hükümlerine göre temerrüt faizi uygulanır. Kredi kartı ile yapılan yada

kredili ödemelerde ALICI çalıştığı bankaya karşı, Banka ve ALICI arasında

mevcut sözleşmeler ve ilgili yasal mevzuat uyarınca sorumludur.


8.3- Malın taksitli yada

vadeli alınması durumunda, Mal/hizmetin peşinat tutarı web sitesinde yer alan

ürünün sayfasında, sipariş formunda açıkça yer almakta olup bu bedel ayrıca

ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde yer alacaktır. ALICI,

Taksitli ve/veya vadeli satışların yalnızca

Kredi kartı ile yapılmakta olduğunu bildiğini, Vade ve taksit sayısının

web adresinde açıkça belirtildiğini, bu vade sayısı dışında, ödemeye esas kredi

kartının verilmiş olduğu Banka ile ALICI arasındaki sözleşmeler, ilgili yasal

düzenlemelerde yer alan kısıtlamalar ve Banka’ nın yapmış olduğu ödeme ve

taksit kolaylıklarının SATICI’yı etkilemediği, bu hususların banka ve ALICI’ yı

ilgilendireceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


8.4- ALICI’ nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş

yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir.

Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış

bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka

ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın

gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. ALICI

ve Banka arasındaki anlaşmazlıklardan Satıcı sorumlu tutulamayacak, oluşacak zararlardan

ALICI sorumlu olacaktır.


MADDE 9 - CAYMA HAKKI


ALICI, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir

gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına

sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin

kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya

tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar.

Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre

içinde de cayma hakkını kullanabilir.


Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; Tek sipariş konusu

olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından

belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün, Birden fazla parçadan

oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin

son parçayı teslim aldığı gün,Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin

yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü

kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.


Malın satıcı tarafından

taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez. Mal teslimi

ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin

cayma hakkı hükümleri uygulanır.


Cayma hakkının kullanılması

halinde iade ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu ve internet sitesi üzerinden

müşterilerine duyuracağı kargo firması ile iade edilmelidir. Cayma hakkının

kullanımından kaynaklanan masraflar, ürünün(lerin) SATICI’nın anlaşmalı olduğu

kargo firması ile iade gönderilmesi halinde SATICI’ya aittir. Süresi içerisinde

herhangi bir nedenle iade edilen ürünün SATICI’nın anlaşmalı olduğu ve ALICI’ya

bildirilen kargo firması ile gönderilmemesi halinde kargo bedeli ALICI

tarafından karşılanacaktır.


Cayma hakkının kullanılması

için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI'ya faks, telefon veya eposta ile

bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde cayma hakkı

kullanımına uygun ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte

olması gereklidir. Bu hakkın kullanılması halinde) Üçüncü kişiye veya ALICI’ya

teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürüne ilişkin kurumsal

fatura kesilmiş, ürün iade edilirken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası

ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen

sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır),


b) İade formu,c) Cayma

hakkı bildiriminin yapılmasından itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde iade

edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte

eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’nın birinci maddede belirtilen ürün iade

adresine teslim edilmesi gerekmektedir.


SATICI, ALICI’nın cayma hakkı bildiriminin kendisine

ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde ürün kapsamında yapılmış tüm

ödemeleri ALICI’ya iade edecektir. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün

teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe

kayıtlarında tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmektedir. Ürünle

beraber iade edilecek olan faturanın üzerine iade faturasıdır ibaresi yazılıp

ALICI tarafından imzalanacaktır. Faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün

gönderilmesinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde SATICIya gönderilmemesi

durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli

olarak ALICI’ya geri gönderilecektir.


MADDE 10 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER


Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde belirtilen

ürünler kapsamında cayma hakkını kullanamaz:


a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı

olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya

hizmetlere ilişkin ürünler.


b) ALICI’nın istekleri veya

kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin ürünler.c) Çabuk

bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin

ürünler.


ç) Tesliminden sonra

ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan;

iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin ürünler.


d) Tesliminden sonra başka

ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara

ilişkin sözleşmeler.e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi

koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital

içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin ürünler.


f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında,

gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin ürünler.g) Belirli bir

tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama,

yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın

değerlendirilmesine ilişkin ürünler.ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen

hizmetler veya ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin

ürünler.h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına

başlanan hizmetlere ilişkin ürünler.


MADDE 11 - TEMERRÜD HALİ VE

HUKUKİ SONUÇLARI


ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu

işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış

olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı

sorumlu olacaktır.


Bu durumda ilgili

banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini

ALICI’ den talep edebilir ve her koşulda ALICI’ nın borcundan dolayı temerrüde

düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan

zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.


MADDE 12 – SÖZLEŞME İMZA TARİHİ


Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan

iş bu iki nüsha sözleşme ALICI tarafından ürün sipariş tarihinde imzalanarak

kabul edilmiştir. Sözleşmenin bir nüshası ve ALICI’nın Korunması Hakkında Kanun

ve MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNEMELİK düzenlemelerine uygun şekilde

hazırlanan, aynı zamanda SATICI Web adresinde yer alan Bilgilendirme formunu

ALICI’ nın mail adresine yada ürün ile birlikte ALICI’ ya gönderecektir.

Sözleşmenin ve Ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda onaylanmış olması

ilgili yasal mevzuat düzenlemeleri uyarınca içeriğinin kabulü anlamına gelmekte

olup, onay tarihi sözleşmenin imza/kabul tarihi olarak kabul edilecektir.

Taraflar sözleşmenin ve Ön bilgilendirme forumunun web adresine konulmuş

olmasının Satıcı tarafından kabul edilmiş/onaylanmış olduğu, ALICI tarafından

siparişin neticelendirilmesi ile bedelinin ödenmesinin de ALICI tarafından

sözleşme ve Ön bilgilendirme formunun kabul edilmiş/onaylanmış anlamına

geldiğini kabul ve beyan eder. ALICI, web sitesinin niteliği itibari ile

sözleşme onaylanmaksızın sipariş verilemeyeceğini bildiğini, iş bu sözleşmenin

onay tarihinin, sipariş tarihi ile aynı olduğunu kabul ve beyan etmiştir.


MADDE 13 - YETKİLİ MAHKEMELER


Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda

başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında

belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı

veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları İl ve İlçe Hakem

Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.


MADDE 14- İşbu

sözleşmedeki herhangi bir madde veya cümlenin geçersiz olması halinde diğer

hükümlerin geçerliliği devam edecektir.


TESLİMAT KOŞULLARI


Siparişiniz onaylandıktan sonraki 3 iş günü içerisinde

talep ettiğiniz adrese gönderilmek üzere kargo firmasına teslim edilmektedir.


Alıcıdan kaynaklanan

(adreste bulunmama, teslim alacak yetkilinin olmaması, alıcının adresten

taşınmış olması, vb.) durumlarda teslimat süresi ve koşulları değişkenlik

gösterebilir. Siparişiniz kargoya verildiğinde takip süreci başlayacaktır.

Siparişinizi takip etmek için gerekli kargo takip numarasına hesabım menüsü

başlığı altındaki Siparişlerim kısmında ilgili siparişinizin üstüne tıklayarak

ulaşabilirsiniz. Siparişinizi resimli bir kimlik ibraz ederek, imza karşılığı

kargo görevlisinden teslim alabilirsiniz.


Lütfen ürününüzü teslim

alırken kargo kutusunu açınız ve içeriğinin tam ve hasarsız olduğundan emin

olunuz. Herhangi bir aksilik durumunda kargo görevlisine tutanak tutturarak

ürünü geri gönderiniz. İhtiyaç halinde 0850 811 12 43 numaralı telefondan Müşteri

Hizmetlerimiz ’den destek alabilirsiniz.


Teslimat sırasında bizzat

kendinizin adreste bulunmaması halinde, siparişiniz teslimat adresinde bulunan

kişiye, resimli kimliği kontrol edilip imzası alındıktan sonra teslim

edilmektedir.


Teslimat anında adreste

kimsenin bulunmaması durumunda ise, kargo şirketi görevlisi size bir haber notu

bırakacaktır. Haber notunun bırakılmasını takip eden iş günü itibariyle aynı

adrese ikinci uğrama gerçekleştirilecektir. 2 gün içinde Kargo firmasının

Müşteri Hizmetlerini arayıp evde siparişinizi teslim alabileceğiniz saat

dilimini bildirdikten sonra teslimat gerçekleştirilecektir. Sipariş verdikten

sonra teslim alacak kişi değiştirilememektedir.


KARGO SÜRECİ


Adrese teslimatta tüm

kargolar Sürat Kargo aracılığıyla ile sizlere teslim edilmektedir.


Teslimatınızın doğru ve

kolay yapılabilmesi için adres bilgilerinizi (adres, sokak, mahalle, cadde)

eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.


Siparişiniz kargoya

verildiğinde takip süreci başlayacaktır. Siparişinizi takip etmek için gerekli

kargo takip numarasına Hesabım menüsü başlığı altındaki Siparişlerim kısmında

ilgili sipariş detayında bulabilirsiniz.

Ön bilgilendirme Formu


1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ünvanı: TAN INVEST DIŞ TİC.AŞ (Bundan böyle “Bella Maison” veya “SATICI” olarak anılacaktır)


Adresi: Esentepe Mah. Ecza sok. Safter İş Merkezi No:6/1-2 34294 ŞİŞLİ / İstanbul


Telefon: 0850 811 12 43


E-posta adresi: info@bellamaison.com


2. ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı:

Adresi:

Telefon:

Email:

3. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu; Alıcının, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.


4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ ve ÖDEME BİLGİLERİ

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır.


5. MAL/HİZMETİN TESLİM ZAMANI

Teslimat, stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir. Satıcı, malı/hizmeti siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder.


MAL/HİZMETİN TESLİMATI

Teslimat, stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir. Satıcı, malı/hizmeti siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder.


Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için mesafeli satış sözleşmesinin imzalı bir nüshasının Satıcıya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


7. ÖDEME ŞEKLİ

Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.


8. GEÇERLİLİK SÜRESİ

Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini korur. Ancak hatayla yanlış yazılan, tedarikçinin geç bildirmesi ile güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında Satıcının müşteriye bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir. Hata durumlarında mal/hizmet bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. Mal/hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise Alıcıya gerçek fiyat bildirilir. Müşterinin talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.


9.CAYMA HAKKI

Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının on dört günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir.


Cayma hakkının kullanılması için Alıcı tarafından on dört günlük süre içinde Satıcıya yukarıda bildirilen faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin 4. Madde hükümleri çerçevesinde ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin mal denenirken hasar görmemiş olması ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer almaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslinin iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden en geç 14 (on dört) gün içinde mal/hizmet bedeli ve teslimat masrafları Alıcıya iade edilir ve 10 (on) günlük süre içinde mal/hizmeti alıcı iade etmekle mükelleftir. Fatura asli gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Alıcı tarafından karşılanır.


Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa Alıcı kusur oranında Satıcının zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ödemeler kredi kartı kullanılarak yapılabilir.


10. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit ve benzeri) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.


a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.


c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.


d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.


e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.


f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.


g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.


h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.


i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.


j) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


11. GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.


12. YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.


13. SON HÜKÜMLER

Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcı’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine Alıcı’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.


14. İSTİSNA

İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğarak tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece alıcının Tüketici olduğu hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; alıcının 6502 sayılı kanunda yer alan Tüketici tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir.


Alıcı; 6502 S.K.’un M. 48, f.2 ve Mes. Söz. Yön. 5., 6. ve 7. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.